Den gotiske kirke online

I dette afsnit skal I arbejde med to forskellige kirker: Thisted og Sulsted kirker.

Se filmen om det gotiske kirke

FOKUS

OPGAVE 1

Afsted med google og søg på ”gotik”.  
Tjek to af Danmarks store kirker: Århus Domkirke og Roskilde domkirke og find de gotiske træk der. Altså de spidse buer, himmelstræbende arkitektur, kalkmalerier, altertavle og prædikestole med masser af krummelurer. 

Tag også til Paris og tjek kirken Notre Dame ud. 
(Når du så har fri, kan du se filmen Klokkeren fra Notre Dame (Disney)).  

OPGAVE 2

Lav en powerpoint med billeder af de gotiske kirker, du har fundet.  

Kalkmalerier 

I filmen fortælles om kalkmalerier, som  er en slags “middelalder-tegneserier”. 

I nogle kirker er de blevet malet over og i andre har de fået lov at blive. Kalkmalerierne fortæller om Jesu liv og død. Andre malerier viser meget detaljeret hvordan det ville være at komme i helvede, hvis man var så uheldig at komme der. Personerne på malerierne var ofte malet i det tøj, man brugte på den tid, hvor kalkmalerier blev malet (cirka år 1100-1600).  www.kalkmalerier.dk  

OPGAVE 3

Mal et kalkmaleri eller en tegneserie 

Gå på opdagelse og se flere af kalkmalerierne i Sulsted Kirke [klik her] 

Vælg et af kalkmalerierne fra Sulsted Kirke og gengiv/tegn motivet.  

Madonna. Jomfru Maria med Jesusbarnet, omgivet af strålekrans og engle.
Gud Fader holder den korsfæstede Jesus i sine arme.
De hellige tre konger kommer med gaver til Jesusbarnet

a) Mal dit eget kalkmaleri. Brug vandfarver på et stort stykke papir eller fx på et stykke pap fra en papkasse. Eller brug farveblyanter og en sort tush 

Eller: 

b) Lav din egen tegneserie med mindst 4 billedbokse 

Motivet tegnes først op med blyant. Herefter farvelægges det. Til sidst tegnes blyantstregerne op med sort eller brun tusch, så ses det bedre!  

TAG ET BILLEDE AF DIT VÆRK OG SEND DET TIL DIN LÆRER.  

© 2017 All rights reserved.