Den moderne kirke online

FOKUS 

Læg særligt mærke til 

  • Hvad der er på alterbordet ?
  • At døbefontens vandhane drypper på en helt speciel måde
  • Lyset i kirken

Se filmen om den moderne kirke i Gug

NADVER

Nadveren er ligesom dåben et af kirkens sakramenter*. Vinen og brødet er de synlige elementer. Da Jesus holdt nadver for første gang, tog han de ting, der stod på bordet og gav til sine disciple: Brød og vin. Brødet er symbol på Jesu krop og vinen symbol på Jesu blod. 

*Et sakramente er en kirkelig handling, der er indstiftet af Jesus Kristus. I den danske folkekirke har vi to sakramenter: dåb og nadver. 

Opgave 1

  • Læs om Jesu indstiftelse af nadveren fra Bibelen (Matthæusevangeliet kapitel 26, vers 25-29).

Alterbordet i Gug Kirke 

Alterbordet er det sted i kirken, hvor menigheden samles om nadveren. 

Alterbordet i Gug kirke er ikke placeret midt i kirkerummet, men til siden. Bag alteret er der en tilbygning, der kan sammenlignes med den romanske kirkes apsis. Alterbordet er – som resten af kirken – udført i beton og er udformet som et spisebord med 12 tallerkener indstøbt i betonen. 

Opgave 2

Alterbordet i Gug kirke
  • Hvorfor tror du, der er 12 tallerkener på Gug Kirkes alterbord? 

Hver søndag genopføres påskemåltidet i kirker over hele verden. Mennesker samles om noget fundamentalt nemlig mad og drikke. De samles som brødre og søstre med et fælles håb. Alle er velkomne – ved nadverbordet sidder borgmester og hjemløs side ved side og deler brød og vin. 

Opgave 3

Lav din egen musselmalede tallerken 

Du skal bruge: 

1 tynd, blå tus 

1 paptallerken 

Måltidsfællesskab 

Spis dagens frokost sammen (online) på jeres nye tallerkener! 

(Hvis du synes, det er en skam, at den bliver ødelagt/går i opløsning, kan du sætte et stykke film over din flotte tallerken) 

© 2017 All rights reserved.