Den romanske kirke online

FOKUS

Når du ser filmen, skal du finde svar på:

a. Hvor lang tid det tog én mand at udhugge én sten til kirkens mur?

b. Hvad gulvet oprindeligt var lavet af i den romanske kirke?

c. Hvad der har været på væggene i kirken, altså bag det der nu er malet hvidt?

Se filmen om den romanske kirke i Tømmerby:

Skriv svarene på de tre spørgsmål og send dem til din lærer.

Opgave 1

Opgaver til forløbet

Undervejs skal du huske, at når du er færdig med opgaverne, skal du sende 3 billeder til din lærer:

  • Et billede af din lokale kirke
  • Hvordan du bygger kirkerne – din lokale kirke og en romansk kirke
  • Det færdige resultat
Snit gennem en romansk kirke, set mod alteret (mod øst)

a. Tegn din lokale kirke!

Optakt til at bygge din lokale kirke.

Mulighed 1: Tag et billede af din lokale kirke fra flere forskellige vinkler; dette gøres on location.

Mulighed 2: Alternativ hvis du ikke bor i nærheden af en kirke, så find billedet på nettet.

Byg eller tegn derefter din lokale kirke.

b. Byg en romansk kirke

Vælg en af følgende muligheder:

Byg en kirke i LEGO, kartofler eller Minecraft.

LEGO

Du skal nu finde en kasse legoklodser frem, legoklodserne skal opfattes som granitsten, som du har samlet på markerne og nu ligger i en dynge på byggepladsen, hvor kirken skal opføres.

Du er stenhugger, der kløver og tildanner ’stenene’, så der kan bygges med dem – find legoklodser i forskellige størrelser.
Kirken skal bestå af skib, kor og apsis. Der skal være kvinde- og mandedør. Der skal ’hugges’ en døbefont og alter af ’granitsten’, her er det godt at have helt små legoklodser, og når du bygger i legoklodser, så vil døbefonten blive firkantet og ikke rund, som de ellers er i de romanske kirker, men det er helt ok.

Hvor mon døbefont og alter skal placeres i kirken? Når du har bygget kirken op i 2-3 skifters højde (skifte = et lag) er opgaven løst.

Du skal huske at tage et billede af din kirke og sende til din lærer og evt. dele med resten af din klasse.

KARTOFLER
Hvis du ikke har legoklodser, kan du også bygge kirken ud af kartofler.
Kartoflerne ”hugges” til med en smørekniv og kirken bygges op i 2-3 skifters højde.
Her er det vigtigt, at du sidder et sted i huset, hvor der gerne må klistres med kartofler og hvor bordet kan tørres af bagefter.
Du skal også lige snakke med en voksen i huset, om det er okay at bruge kartoflerne til denne opgave.

MINERAFT

Hvis du allerede har programmet Minecraft på din computer kan du også bygge din kirke i dette program.

Se på tegningerne af den romanske kirke.

Kirken skal bestå af skib, kor og apsis. Der skal være kvinde- og mandedør. Der skal ’hugges’ en døbefont og alter af ’granitsten’.

Placer det korrekt i kirkens rum.

DEL

Del dit billede af din færdige model med klassen. Hvad var det sjoveste i denne byggeopgave og hvad var det sværeste?

EKSTRA-opgave

Klip, fold og lim en romansk kirke [klik her]

© 2017 All rights reserved.