Introduktion

Introduktion

Udsnit af alterparti i Skalborg Kirke

Materialet er udarbejdet af og udbydes af de 5 folkekirkelige skoletjenester i hhv.
FrederikshavnHjørringThy-MorsAalborg  og Brønderslev

Materialet er et gratis tilbud til skolerne i de områder, som de fem ovennævnte skoletjenester dækker og består dels af fire film, der findes på www.kirketour.dk samt tilhørende lærervejledning og ideer/opgaver til undervisningen.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med baggrund i ønsket om at tilbyde skolerne et lettilgængeligt materiale om emneområdet baseret på en elektronisk platform.

Mål

Det overordnede emne/tema for nærværende undervisningsmateriale er kirkehistorie. Med udgangspunkt i Fælles Mål for faget kristendomskundskab sætter materialet fokus på: ”kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng”.

Aldersmæssigt er materialet udarbejdet med henblik på brug i undervisningen på mellemtrinnet (4. – 6. klassetrin).

Eleverne kommer med Den virtuelle KIRKETOUR på en tur rundt til en række forskellige udvalgte kirker i de områder, som de fem skoletjenester dækker. De får herigennem mulighed for at erhverve sig viden om, hvordan kirkerne fremstår og har fungeret op igennem historien, hvilke karakteristika der er typiske for forskellige stilperioder og kendskab til enkelte væsentlige inventarmæssige elementer.

For overskuelighedens skyld sættes der i materialet fokus på:

  •   den romanske kirke
  •   den gotiske kirke
  •   den nyere kirke (ca. 100 år)
  •   den moderne kirke

 

© 2017 All rights reserved.