Kontakt

Her finder du…

Frederikshavn kommune:

www.skt-frederikshavn.dk
Konsulent: Christine Holm Clayton
Tlf. 21782044

Feedback: 
mail: christine.skolekirke@gmail.com

Hjørring og Læsø kommuner: 

Konsulent: Søren Bo Svendsen
Tlf. 24 60 16 96

Feedback: 

mail: sbs@km.dk
Konsulent: Mette Hedegaard Nielsen
Mobil: 53802343
 Aalborg kommune: 

www.skole-kirke-aalborg.dk

Konsulent: Jens Rasmussen
Tlf. 24944646

Feedback:
mail: jra@km.dk

Konsulent: Inge Dalum Falkesgaard
Tlf. 23467600

Feedback:
mail: idf@km.dk

Thisted og Morsø kommuner:

www.skolekirkesamarbejdet.dk

Konsulent: Svende Grøn
Tlf: 23432337

Feedback:
Mail: sg@km.dk

Brønderslev Kommune:

Konsulent: Pia Uth
Mobil: 20220078

Feedback:
pia@skolekirke-broenderslev.dk

© 2017 All rights reserved.