KIRKEBESØG

KIRKEBESØG

MÅL for kirkebesøg

Eleverne skal – med udgangspunkt i den viden de har fået ved at arbejde med projektet:

  • opnå fortrolighed med en kirke i deres nærområde, dens historie, arkitektur og indretning,
  • herunder være i stand til at vurdere og gengive dens karakteristiske træk.

 

Afsluttende opgave – besøg den nærmeste kirke

Når I kommer til kirken, vil det være en god ide at få graveren eller præsten til at fortælle om kirken og dens historie. Aftal besøget på forhånd.

Herefter kan I gå i gang med disse opgaver:

1.  Lav en grundskitse over kirken: Brug enheden skridt; altså hvor mange skridt I måler længden og bredden til. Gæt hvor høj den er i samme enhed.

2.  Sæt verdenshjørner på skitsen

3.  Gå ind i kirken og indtegn inventaret (alter, døbefont og prædikestol på jeres skitse.

4.  Prøv – ud fra den viden I har fået om de forskellige kirker – at finde karakteristiske træk (romansk, gotisk, nyere eller moderne)

5.  Hvis der er et kirketårn, kunne I spørge præst eller graver om I må gå op i kirketårnet og tegne/fotografere kirkeklokken.

6.  Når I er tilbage på skolen, skal I ud fra jeres skitse tegne et grundrids af kirken i følgende målestoksforhold: 1 skridt i virkeligheden = 2 cm på tegningen.

7.  I kan også tage billeder med jeres mobiltelefon og lave en billedcollage over kirkebygningen og dens inventar.

 

Udkast til Jeopardy:

Klik på linket HER

password: virtuelkirketour

 

© 2017 All rights reserved.