MODERNE

MODERNE

Mål:
Eleverne skal få

  • viden om moderne kirker, deres arkitektur, indretning og udsmykning
  • kendskab til en udvalgt salme fra den pågældende periode
  • kendskab til nadverritualets indhold og symbolske betydning

Kirkebyggeri i moderne tid
Der blev bygget mange kirker, da kristendommen blev indført i Danmark. Men der er også blevet bygget mange kirker i de seneste godt 100 år. De moderne kirkebygninger har i princippet de samme elementer som de gamle: alter, døbefont, prædikestol og bænke eller stole til menigheden, men den har løsrevet sig fra den traditionelle opfattelse af, hvordan en kirke skal se ud, og hvad den skal være bygget af. Fx kan alteret være rykket længere ud i kirkerummet. Prædikestolen er ofte placeret på gulvet og er ikke længere højt hævet over menigheden.
Kirkerummet i de moderne kirker bliver endvidere ofte anvendt til koncerter, udstillinger m.v.

© 2017 All rights reserved.