ROMANSK

ROMANSK

Furreby Kirke

 

Romansk kirke

 

Snit gennem en romansk kirke, set mod alteret (mod øst)

Opgave 1. Byg en romansk kirke af kartoffel-kvadre.

Hver gruppe får udleveret 3-5 kg kartofler. Kartoflerne skal opfattes som granitsten, som I har samlet på markerne og nu ligger i en dynge på byggepladsen, hvor kirken skal opføres. I er stenhuggere, der kløver og tildanner ’stenene’, så der kan bygges med dem (brug smøreknive).
Kirken skal bestå af skib, kor og apsis. Der skal være kvinde- og mandedør. Der skal ’hugges’ en døbefont og alter af ’granitsten’. Hvor mon disse skal placeres i kirken? Når I har bygget kirken op i 2-3 skifters højde (skifte = et lag) er opgaven løst.

Kvadre af kartofler

Supplerende: I kan vælge at udføre kirkemodellen i et bestemt målestoksforhold (fx 1:50) efter følgende mål:

Kirkemuren var lavet som en såkaldt ’kassemur’ hvor kvadrene udgjorde ydermuren, mens indermuren bestod af brændte teglsten (omkring midten af 1100-tallet lærte man fra Italien at brænde teglsten af ler). Alle afhugne stenrester fra kvadrene blev således brugt som fyld mellem yder- og indermur, hvilket var med til at stabilisere og forstærke kirkemuren.

I kan også vælge at kline ler (alm. dekorationsler) på bagsiden af ydermuren.

Opgave 2. Byg en romansk kirke af papkasser ud fra tegningerne her på siden.

Hver gruppe får udleveret papkasser (bl.a. tomme kopipapirskasser), karton, hobbyknive, tape og limpistoler. Gruppen skal nu bygge en romansk kirke af papkasserne. Kirken skal bestå af skib, kor og apsis. Der skal være aftageligt tag på bygningen, så man kan kigge ind og se inventaret: hovedalter, sidealtre, døbefont, og siddebænke.

Efterfølgende kan I male kirken hvid indvendig og grå udvendig. Man skal kunne se, at kirkens ydermur var bygget af granitkvadre.

 

Opgave 3. Lav et krucifiks.

Krucifikset

Krucifiks er latin og betyder “fæstnet til kors”.
Krucifikset forestiller Jesus på korset.
Det handler om den påskebegivenhed i Bibelens nye testamente, hvor Jesus blev arresteret, dømt og korfæstet, fordi han påstod at være Guds Søn.

Aktivitet
Hvad skete i påskedagene?
Indtal korte svar på jeres mobil og lad læreren eller en anden gruppe høre svarere.

  • Hvorfor kalder man søndagen før påske for Palmesøndag?
  • Hvad skete der Skærtorsdag? Find også ud af hvad ’skær’ betyder
  • Hvad skete der Langfredag?
  • Hvorfor gik kvinderne først ud til gravhulen søndag morgen?
  • Hvad hedder denne dag på vores kalender?

FAKTABOX  Kors som symbol

Et af de vigtigste symboler i kristendommen er korset
Korset er et meget gammelt tegn, der kan se ud på flere forskellige måder. Korset er et torturinstrument, som man hængte folk op på, indtil de døde. I dag er korset symbol på kristendommen, fordi Jesus døde på et kors. I dag kan du se kors på kristne menneskers gravsten og i dødsannoncer, fordi korset også er symbol på døden.

Den sejrende Kristus

Det var først i år 313, det blev lovligt at være kristen. Derfor er de ældste krucifikser fra ca. år 500. Det var vigtigt at vise, at Jesus var en stærk gud. På de gamle krucifikser ligner Jesus derfor en konge fra himlen med en krone, han kigger sejrrig ligefrem, stående på begge fødder. Man skal opfatte den sejrende Kristus som den, der har gjort sig fri af korset og dermed døden.

Den lidende Kristus
I år 1200 var kristendommen stærk i hele Europa. De kristne behøvede ikke længere at fortælle, at deres Gud var den stærkeste. Derfor begyndte man at vise, at Jesus gav sit liv, fordi han elskede menneskene. På disse krucifikser lider Jesus, og her skal man opfatte Jesus som den lidende Kristus. Han har tornekrone på, han bløder fra sine sår, og fødderne er fæstnet til korset med ét søm.

Forskellige materialer og størrelser

Et krucifiks kan være lavet af alle slags materialer. De mest almindelige materialer er træ, sten, ben og metal. De fineste er lavet af massivt guld.

Størrelsen på et krucifiks kan variere. Nogle er så små, at man hænger dem i en kæde om halsen. Det største er 38 meter højt og står i Arkansas i USA. I Texas står der et 60 meter højt kors lavet af stål.

Individuelle opgaver:
a. Tegn et krucifiks med Jesus som himmelkonge. Han skal ligne en konge, men hænge på korset.

b. Tegn Jesus som lidende og døende på korset. Han har en tornekrone på hovedet og et sår i siden.

c. Gå på nettet og søg på forskellige sprog efter krucifikser. Prøv at finde syv forskellige krucifikser – et fra hver verdensdel – og print dem ud. Hvilke forskelle og ligheder ser I?

Alternativ:

Udfør opgave a og b, hvor I former figurerne i ler og senere maler dem.

 

Opgave 5. Lav døbefonte i ler med udsmykning/relieffer

Aktivitet
Læs om Jesus, der blev døbt af Johannes Døber: Det Nye Testamente, Matt kap 3,13-17 www.Bibelen.dk

Dåben kaldes et sakramente, som betyder ’en hellig handling, der i form af noget synligt (vand) udtrykker noget usynligt (Guds ånd).

Døbefonten har altid været et vigtigt element i den kristne kirke.

I den romanske kirke var døbefonten placeret i modsat ende som hovedalteret, altså mellem kvinde- og mandedøren. Døbefonten var anbragt her for at udtrykke, at dåben er indgangen til kirken og til livet som kristen. Døbefonten var fyldt med vand og i dåben blev dåbsbarnet dykket under vand tre gange: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Under dåben vaskes barnet (symbolsk) rent og bliver født igen til et nyt liv i tro på Gud.

I dag er der anbragt et dåbsfad i de romanske døbefonte.

I flere kirker er der ophængt en såkaldt dåbshimmel over døbefonten. Under den hænger en due, som symboliserer Guds ånd, Helligånden.

Børglum Kloster Kirke: Døbefont med lydhimmel.

Aktivitet:
Klik ind på Sct. Catharinæ Kirkes hjemmeside og se den lille video om døbefonten 1:28 – 1:55: Videoen finder du her:

Opgave:
I går sammen to og to og laver en døbefont i ler.
I må gerne lave udskæringer og symboler på døbefonten.
Hvor stort skal hullet i døbefonten(halvkugle) være for at rumme en halv liter?

 

 

© 2017 All rights reserved.