NYERE

NYERE

FAQ: NYERE

Hvor mange kirker blev der opført i Danmark i den periode man kalder “det industrielle opsving” (fra 1850 – 1930)?

I perioden 1850 til 1930 blev der bygget ca. 400 nye kirker rundt om i Danmark.

 

Hvor opstod der ofte nye byer i forbindelse med det industrielle opsving?

I perioden fra ca. 1850 blev både vejnettet og jernbanenettet i Danmark kraftigt udbygget. Mange af de steder hvor veje og jernbaner krydsede hinanden opstod der nye bebyggelser, der udviklede sig til det, vi kalder “stationsbyer”. Når nye byer voksede frem opstod der også et behov for at bygge nye kirker. Du kan f.eks. prøve at se på et kort over Nordjylland og se om du kan finde eksempler på dette.

 

Hvorfor forlod mange mennesker i perioden 1850 – 1930 deres oprindelige bopæl?

Under den industrielle opsving voksede mange af de byer, der lå trafikmæssigt fordelagtigt, kraftigt. Mange nye industrier så dagens lys og dette gav helt nye arbejdsmuligheder for mange mennesker, der derfor forlod deres oprindelige hjemegn for at søge arbejde i byerne. Behovet for boliger steg kraftigt i disse år og dermed også behovet for nye kirker (eks. Frederikshavn).

 

Hvilken form for udsmykning kan man ofte finde i de kirker, der er bygget i perioden under det industrielle opsving?

I mange af de kriker der blev bygget i perioden fra 1850 og frem kan man – også i dag – mange steder finde store glasmosaikker. Ofte har både vinduerne i kirkeskibet og vinduerne i koret glasmosaikker.

 

Hvad kan man ofte se på tårnene på de kirker, der blev bygget i perioden fra ca. 1850 – 1930?

På mange af de nyere kirker – altså kirker bygget i perioden fra ca. 1850 – 1930 – kan man se, at tårnet er forsynet med kamtakker på gavlene, ligesom på de kirker der er mange hundrede år ældre.

Hvorfor forlod mange mennesker i perioden 1850 – 1930 deres oprindelige bopæl?

Under den industrielle opsving voksede mange af de byer, der lå trafikmæssigt fordelagtigt, kraftigt. Mange nye industrier så dagens lys og dette gav helt nye arbejdsmuligheder for mange mennesker, der derfor forlod deres oprindelige hjemegn for at søge arbejde i byerne. Behovet for boliger steg kraftigt i disse år og dermed også behovet for nye kirker (eks. Frederikshavn).

© 2017 All rights reserved.