GOTISK

GOTISK

FAQ: GOTISK

Hvad er karakteristisk for den gotiske stil?

Karakteristisk for den gotiske stil er de høje spidse vinduer, høje lofter og hvælvinger. Den gotiske stil stræber op mod himlen og giver meget lys ind i kirkerummet. Gotikken opstod i Frankrig i midten af 1100-tallet og nåede til Danmark omkring 1250. Den gotiske periode varede til omkring 1400 ude i Europa og til omkring 1530 i Danmark.

 

Hvornår taler vi om den gotiske stil?

I perioden fra 1200 – 1500.

 

Hvor kom Martin Luther fra? Og hvad var han?

Martin Luther var en munk, der kom fra Tyskland. Han gjorde oprør mod den romersk-katolske kirkes opfattelse af, hvad kristendom var/er.
 

Martin Luther var medvirkende til, at der skete en reformation (forandring) af kirken.
Hvordan blev kirken og gudstjenesten forandret efter reformationen?

Der kom bænke ind i kirken. Præstens prædiken blev på dansk. Man sang salmer også på dansk og Bibelen kom på dansk i stedet for på latin. Det betød, at folk selv kunne læse den.

© 2017 All rights reserved.